.

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบอีเลิร์นนิ่ง โดยครูประเทือง  ใจแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
All online 1 People
IP number 34.231.247.88
You are visitor number 112,439
  Home page    Contact us 
Contact us
 

ครูประเทือง  ใจแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 085-6954496
อีเมล์ : prathueang.kk@gmail.com

 

 
 
ครูประเทือง ใจแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
May 2565
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 21 May 2565
 
ครูประเทือง ใจแก้ว
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel : 085-695-4496  Fax : facebook:prathueang.kk
Email : prathueang.kk@gmail.com