หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 

ครูประเทือง  ใจแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 085-6954496
อีเมล์ : prathueang.kk@gmail.com